Search More
AnasayfaBankalarİller Bankası
İller Bankası Banka Bilgileri
 • Kuruluş Tarihi: 1933
 • Resmi Ad: İller Bankası A.Ş.
  Y. K. Başkanı: Serdar Çalkan
  Genel Müdür: Tuncay Karaman(Vekil)
 • Swift Kodu:
 • Web: www.ilbank.gov.tr
 • Tarihi:
  Belediyelerin imar faaliyetlerini finanse etmek üzere, kamusal sermaye ile 11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı Kanunla “Belediyeler Bankası” adıyla kurulmuştur. İl özel idareleri, belediyeler ve köyleri de içine alan "İller Bankası" 13 Haziran 1945 tarihinde kabul edilen ve 23 Haziran 1945 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 4759 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle, Belediyeler Bankasının görevlerini üstlenerek faaliyetlerini sürdürmüştür. 8 Şubat 2011 tarih ve 27840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6107 sayılı “İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun” ile yürütmekte olduğu faaliyetlerine devam etmek üzere Anonim Şirket şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. İller Bankası A.Ş. bütün işlemlerinde kuruluş kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.
 • Hakkında:
  Kurtuluş Savaşından sonra başlatılan kalkınma hamlesi çerçevesinde, şehir ve kasabalarımızın yeniden imar ve inşası konusunda önemli görev ve sorumluluklar üstlenen İller Bankası A.Ş.'nin temeli, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla; Belediyelerin imar faaliyetlerini finans etmek üzere, 11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı Kanunla, 15 Milyon sermaye ile 'Belediyeler Bankası' adıyla kurulmuştur. Bankanın Kuruluş Kanunu uyarınca yalnız Belediyelere yönelik faaliyetlerde bulunması, kuruluş sermayesinin, hızlı nüfus artışı ve şehirleşmeye paralel olarak artan kredi ihtiyacını karşılayamaması ayrıca, mali kaynağa ve teknik yardıma muhtaç İl Özel İdareleri ile köylerin bu yardım dışında bırakılması ve faaliyet sahasının daha genişletilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurularak, Belediyeler Bankasının değişik bir bünyeye sahip kılınması düşünülmüş ve bu düşünceyle kurulan Belediyeler Bankasının, Mahalli İdareler İmar Bankasına dönüştürülmesi için 29.07.1944 tarihinde T.B.M.M. ne sunulan kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarının Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında Bankanın adı 'İller Bankası' olarak değiştirilmiştir. İl Özel İdareleri,Belediyeler ve Köyleri de içine alan İller Bankası A.Ş.'nin kurulması, 13.06.1945 tarihinde kabul edilen ve 23.06.1945 tarihinde de Resmi Gazetede yayınlanan 4759 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle Belediyeler Bankasının görevlerini üstlenerek resmen kurulmuştur. 26.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen ve Resmi Gazete'nin 08.02.2011 tarihli nüshasında yayımlanan 6107 sayılı kanunla "İller Bankası A.Ş." ismini almıştır. İller Bankası A.Ş. özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özel bütçeli Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.

İller Bankası Hakkında Konuşulanlarİller Bankası İle İlgili Resimler


İller Bankası Hakkında Yorum Yap